Psychologen Medisch Centrum Dorp

Wanneer er sprake is van aanhoudende psychische klachten, kan het goed zijn hier eens met iemand over te praten. Hij of zij kan samen met u de problemen in kaart brengen en de ernst inschatten.  Indien er bijvoorbeeld sprake is van 

  • Angst
  • Somberheid
  • Trauma 
  • Burnout klachten / overbelasting 
  • Eetproblematiek
  • Slapeloosheid
  • Relatieproblematiek 
  • Seksuele problemen  
  • Twijfel over eigen kunnen 

kunt u in overleg met uw huisarts een doorverwijzing naar de psycholoog overwegen. 

Wij werken op een persoonlijke, respectvolle manier aan uw klacht, vanuit een empathische benadering met oog voor uw eigen kracht.